Aktualności

O nas

W skład Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa wchodzi dziewięć jednostek naukowych:  trzy Katedry, sześć Zakładów (w tym cztery Pracownie). Znajduje w nich zatrudnienie trzydziestu jeden pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: dwudziestu samodzielnych pracowników naukowych (czterech profesorów zwyczajnych, dwunastu na etacie profesorów nadzwyczajnych UKW, sześcioro dr hab. na etacie adiunkta), ośmiu doktorów na stanowisku adiunkta, jeden starszy wykładowca.

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz