Aktualności

O nas

W skład Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa wchodzi dziewięć jednostek naukowych:  trzy Katedry, sześć Zakładów (w tym cztery Pracownie). Znajduje w nich zatrudnienie trzydziestu jeden pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: - dwudziestu dwóch samodzielnych pracowników naukowych (czterech profesorów zwyczajnych, dwunastu na etacie profesorów nadzwyczajnych UKW, sześcioro dr hab. na etacie adiunkta), ośmiu doktorów na stanowisku  adiunkta, jeden starszy wykładowca.

 

Instytut posiada II stopień kategoryzacji i prowadzi zajęcia zarówno w zakresie języka, jak i literatury oraz nauk o kulturze. Kadra naukowa aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Także u nas w Instytucie organizowane są sesje, do uczestnictwa w których zapraszani bywają nie tylko badacze z różnych ośrodków akademickich w całym kraju, ale i nasi studenci.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. 52 321 31 81